Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư MIURA Shinichi

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Toán và Vật lý
Trường cao học Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Lý thuyết tính chất vật lý chất lỏng, phương pháp tách rời đường dẫn, mô phỏng phân tử

Quá trình phân tử ở dạng siêu lỏng

Phát triển phương pháp mô phỏng lượng tử

Trở về đầu trang