Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Trợ giảng SEKIYA Akiko

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Kiểm tra y học, huyết học

Giải thích sự ảnh hưởng do Heme oxygenase-1 (HO-1) gây ra cho việc điều tiết biểu hiện đông máu - nhân tố làm đông máu

Trở về đầu trang