Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư OGOSHI Tomoki

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học siêu phân tử, vật liệu phức hợp polymer, tổng hợp polymer

Sáng tạo phân tử kết vòng mới "Pillar[5]arene"

新規環状分子"Pillar[5]arene"の創成

Sáng tạo thể phức hợp siêu phân tử dựa trên phân tử vệt chủ kết vòng

環状ホスト分子を基とした超分子複合体の創製

Sáng tạo vật liệu Hybrid dựa vào nhựa phenol

フェノール樹脂を基としたハイブリッド材料の創製

Trở về đầu trang