Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư YOKOGAWA Masami

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Y học vật lý, người cao tuổi, nâng cao sức khòe

Sự khác biệt khi tăng thêm tuổi đối với hiệu quả chịu tải trọng trên cơ dép của chuột tùy thuộc vào kỹ thuật treo chân phía sau

Trở về đầu trang