Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/06/08

Giáo sư TANAKA Yasunori

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Thông tin Điện tử
Trường cao học Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Phổ phát xạ plasma cảm ứng, cung lửa điện cường độ cao và số mô phỏng của plasma nhiệt

Trở về đầu trang