Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư KAMIYA Hiroo

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Khoa học Nhân văn
Trường cao học Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Regional Planning Course, School of Regional Development Studies, College of Human and Social Sciences
Course of Human Sciences, School of Humanities, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Không gian sinh hoạt, sự chênh lệch giữa các địa phương và nghề nghiệp của nữ giới

Trở về đầu trang