Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/11/22

Giáo sư HANAYAMA, Rikinari

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Y
Trường cao học Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Environmental Science, Graduate School of Medical Scienc
Phân loại School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn

エクソソームによる細胞間情報伝達機構とその病態

Trở về đầu trang