Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Bảng danh mục các lĩnh vực giáo dục

Array

Đã tìm thấy tên 51. Khi nhấn vào họ tên, thông tin chi tiết của nhà nghiên cứu sẽ được hiển thị.

<<Đầu tiên  <Trước  1   2   3   4   5   6  Tiếp>  Cuối cùng>>

Số Họ tên Cơ quan trực thuộc Chức vụ Lĩnh vực chuyên môn - Từ khóa
21 JENKINS, Robert G. Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Trợ giảng
22 SUZUKI Nobuo Trung tâm Nghiên cứu tự nhiên và công nghệ môi trường khu vực lãnh hải Nhật Bản Giáo sư Trao đổi calcium, trao đổi xương, trọng lực, vi trọng lực
23 SUMITA Ikuro Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Phó giáo sư Địa động lực học và vật lý học trong hành tinh trái đất
24 SEKIGUCHI,Toshio Trung tâm Nghiên cứu tự nhiên và công nghệ môi trường khu vực lãnh hải Nhật Bản Trợ giảng
25 SETO Takafumi Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Giáo sư
26 TAOKA Azuma Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Phó giáo sư Chuyên ngành : Sinh lý hóa sinh vi sinh vật, sinh hóa Từ khóa : Vi sinh vật từ tính, magnetosome, cơ quan tế bào tiền nhân, khoáng hóa sinh học
27 TAKAHASHI Kenji Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Giáo sư Thể lỏng ion, vi sóng, quang phổ học phân giải thời gian, tạo ethanol sinh học, đường khan, tạo khí hidro bằng phản ứng quang
28 TAKI, Kentaro Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Phó giáo sư UV gây ra trùng hợp, xử lý UV, xử lý phản ứng, than cốc, phim xốp, phim quang học, máy đùn trục vít đôi, thời gian thực FT-IR, lớp phủ, máy in 3D
29 TAKIGUCHI Noboru Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Phó giáo sư Quá trình, thông tin sinh học, chức năng sinh học
30 TADA Kaoru Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên Trợ giảng Phản ứng cao phân tử, polyme tinh thể lỏng, sự mô phỏng và sự cân bằng pha

<<Đầu tiên  <Trước  1   2   3   4   5   6  Tiếp>  Cuối cùng>>

Trở về đầu trang